Det daglige team

Jonas Melchior
CEO & Founder
Lars Bedsted Caspersen
CFO
Poul Skydsgaard Ringbæk
Partner
John Ewertsen
Partner
Christian Antonsen
Senior Portfolio Manager
Andrej Makar
Portfolio Manager
Caroline Frostholm
Stud. polit.
Jonas Møller Houlberg
Stud. polit.
Jørgen Olsen
Bogføring & Finans Konsulent
Jacob Nørgaard Christensen
IT Konsulent