Forretningsområder

Samarbejdet med vores kompetente Advisory Board lægger en ekstra dimension til vores markedsindsigt og udsyn.

Scope Investment arbejder inden for to væsentlige forretningsområder, der supplerer og komplementerer hinanden: Kapitalforvaltning og Særlige Investeringer.

KapitalforvaltningEr et centralt forretningsområde, hvor Scope Investment optræder som et MultiFamily-Office på vegne af flere overvejende danske familier. Her investerer vi på vegne af og i tæt dialog med vores kunder. Formålet er at sikre den på langt sigt mest optimale placering af formuen i kapitalmarkedet – dog altid i forhold til den risiko, som kunden ønsker at påtage sig efter aftale med os. Målet er at bevare og øge formuen uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Særlige investeringerEr et forretningsområde, hvor vi arbejder med en mere opportunistisk investeringsstrategi. Også her bestræber vi os til stadighed på at sikre investorerne et optimalt afkast i forhold til risiko. Der er typisk tale om enkeltstående og fordelagtige investeringsmuligheder med et attraktivt afkastpotentiale, der afspejler en kortere tidshorisont og en højere risikoprofil.

Kompetent opbakning fra vores Advisory Board

Vi arbejder i vores investeringsafdeling i et mindre team, hvor vejen fra beslutning til handling er kort. Vores kompetente medarbejdere bakkes op af et eksternt Advisory Board bestående af repræsentanter fra pensionsselskaber og institutionelle investorer. Medlemmerne er i deres daglige virke blandt Danmarks førende inden for kapitalforvaltning og bidrager proaktivt med aktuelle temaer fra den finansielle verden. Alle større investeringer forelægges vores erfarne Advisory Board, der udtaler sig før større investeringsbeslutninger.