Hvem er vi

Vi har et stærkt fundament til at yde helhedsorienteret rådgivning til vores kunder.

Vores udgangspunkt er en dyb konceptuel forståelse for rådgivning om kapitalforvaltning. Vi bygger på mange års erfaring fra vores tidligere virke i bl.a. ledende danske banker, globale investeringsbanker og Multi-Family Offices, hvor vi har rådgivet inden for et bredt spektrum af kapitalmarkedet.

Solidt fundament

Afgørende for etablering af Scope Investment i 2016 var vores vision om uafhængighed og ønsket om et bredere fokus på rådgivning på tværs af aktivklasser. Med en kombination af juridisk, økonomisk og finansiel ekspertise, der komplementerer hinanden kompetencemæssigt, har vi et stærkt fundament til at yde helhedsorienteret rådgivning til vores kunder.

Selskabsstruktur

Scope Investment består af tre selskaber:

Scope Investment Holding A/S

(Majoriteten er ejet af Jonas Melchior)

Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S

(100 pct. ejet af Scope Investment Holding A/S)

Scope Special Investment ApS

(100 pct. ejet af Scope Investment Holding A/S)