Vores vision
& værdier

Det er vores vision at optimere vores kunders formueforhold gennem en tæt og nærværende dialog med kunden i centrum.

I Scope Investment arbejder vi ud fra følgende grundværdier:

Uafhængighed

Vi yder uvildig og personlig investeringsrådgivning og betragter os selv som uafhængige af alle andre interesser end kundernes. Modsat de fleste andre finansielle institutioner er vi ikke bundet af specifikke produktprogrammer.

Integritet

Vi lægger vægt på ordentlighed og gennemsigtighed i kapitalforvaltningen. Vores kunder kan regne med, at vi til enhver tid yder vores rådgivning i deres bedste interesse og varetager plejen af deres formue på en etisk forsvarlig måde.

Grundighed

Vi kombinerer erfaring og grundighed med en analytisk og proaktiv tilgang i såvel vores rådgivning som investeringsløsninger. Målet er at sikre vores kunder det bedst mulige afkast kombineret med en høj grad af sikkerhed.

Kompetence

Vi skræddersyer vores rådgivning til den enkelte kundes behov. Med mange års erfaring fra den internationale finansverden har vi kompetencerne til at udvælge og strukturere fordelagtige investeringsmuligheder. Vi udvikler disse projekter til attraktive løsninger, der er andet og mere end standardprodukter.

Vi støtter

Fundamentet for vores forretning er kompetence, uddannelse, dialog og viden. Vi ser uddannelse som vejen til udvikling – også i verdens fattigste lande.

Ifølge FN’s verdensmål er det en fundamental menneskeret, at alle børn skal have mulighed for at uddanne sig. Det er et globalt og samfundsmæssigt ansvar, som vi i Scope Investment gerne vil være med til at løfte.

Det er baggrunden for, at vi har valgt at støtte Butterfly Foundation, en dansk-baseret humanitær organisation, der arbejder for at sikre, at børn i udviklingslande har adgang til skolegang og anden uddannelse. For tiden er fokus rettet mod Cambodja, hvor Butterfly Foundation samarbejder med en lokal skole for udsatte børn i hovedstaden Phnom Penh.

Vi sætter stort fokus på dialog, og som følge af dette har vi også i 2021 valgt at støtte det betydelige arbejde, som  foreningen Brobyggerne står for. 

Foreningen Brobyggernes vision er et samfund, der bygger på og fremmer de danske traditioner om forskellighed og uenighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og velkomne i en samtale, der er kritisk og konstruktiv. Målet er ikke, at alle skal blive enige, men at vi skal skærpe evnen til at rumme vores uenighed og forskellighed. Brobyggerne igangsætter projekter og udvikler redskaber, der styrker dialogen og dermed demokratiet, både blandt enkeltindivider og i organisationer og institutioner.

Læs mere www.brobyggerne.dk

Uddannelse er vejen til udvikling – også i verdens fattigste lande.

Etiske retningslinjer

VI RÅDGIVER DIG OM KAPITALFORVALTNING   

Regnskaber

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde   

Videre til

Mød det daglige team

Jonas Melchior

CEO & Founder

+45 2921 2402

Jonas Melchior er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har efter 2½ år hos Eversheds Advokataktieselskab arbejdet med kapitalforvaltning igennem en længere årrække, heraf 6 år i Merrill Lynch Bank of America, hvor Jonas de sidste 3 år var salgsdirektør med ansvar for Norden, Belgien og Luxembourg. Før etableringen af Scope Investment har Jonas været administrerende direktør i Accunia Fondsmæglerselskab A/S og bestyrelsesformand for Accunia Oy.