Særlige investeringer

Tryghed, tillid og kontinuitet er nøgleord

Når det gælder Særlige investeringer, går vi efter fordelagtige investeringsmuligheder – typisk med en kortere tidshorisont og et attraktivt afkastpotentiale, der ofte afspejler en højere risikoprofil.

Bredt investeringsnetværk

Kompetence, erfaring og grundighed er centralt, når vi udvælger og strukturerer særlige investeringer til investorerne. Vi fremskaffer og strukturerer investeringsmuligheder i samarbejde med vores investeringsnetværk, herunder virksomheder, pensionsselskaber, fonde og internationale investeringsbanker. Investeringerne foretages oftest af en mindre gruppe af investorer, som Scope Investment samler med henblik på at foretage den konkrete investering.

Proaktiv tilgang

Vi har kompetencen og fleksibiliteten til at udnytte muligheder i markedet, som ikke er tilgængelige for mere statiske aktører. Vores proaktive tilgang til strukturering, analyse og eksekvering giver adgang til fordelagtige investeringsmuligheder og bidrager til attraktive afkast.

Muligheden for at skabe de mest optimale løsninger for vores kunder er det, der driver os.

Særlige investeringer kan eksempelvis være:

Formidling af lån til bl.a. ejendoms-projekter

Formidling af investeringer i feeder fonde, bl.a. inden for infrastruktur

Investerings-løsninger som f.eks. strukturerede obligationer, asset backed securities, mm.

Noterede såvel som unoterede investeringer

Godkendt af Finanstilsynet

Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S fik den 24. april 2017 Finanstilsynets tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Finanstilsynet fører tilsyn med, at lov om finansiel virksomhed overholdes og udarbejder redegørelser efter inspektion i de enkelte virksomheder.
Finanstilsynet bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler samt formidler viden om den finansielle sektor.

Videre til

Mød det daglige team

Jonas Melchior

CEO & Founder

+45 2921 2402

Jonas Melchior er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har efter 2½ år hos Eversheds Advokataktieselskab arbejdet med kapitalforvaltning igennem en længere årrække, heraf 6 år i Merrill Lynch Bank of America, hvor Jonas de sidste 3 år var salgsdirektør med ansvar for Norden, Belgien og Luxembourg. Før etableringen af Scope Investment har Jonas været administrerende direktør i Accunia Fondsmæglerselskab A/S og bestyrelsesformand for Accunia Oy.