Særlige investeringer

Muligheden for at skabe de mest optimale løsninger for vores kunder er det, der driver os.

Når det gælder Særlige investeringer, går vi efter fordelagtige investeringsmuligheder – typisk med en kortere tidshorisont og et attraktivt afkastpotentiale, der ofte afspejler en højere risikoprofil.

Bredt investeringsnetværk

Kompetence, erfaring og grundighed er centralt, når vi udvælger og strukturerer særlige investeringer til investorerne. Vi fremskaffer og strukturerer investeringsmuligheder i samarbejde med vores investeringsnetværk, herunder virksomheder, pensionsselskaber, fonde og internationale investeringsbanker. Investeringerne foretages oftest af en mindre gruppe af investorer, som Scope Investment samler med henblik på at foretage den konkrete investering.

Proaktiv tilgang

Vi har kompetencen og fleksibiliteten til at udnytte muligheder i markedet, som ikke er tilgængelige for mere statiske aktører. Vores proaktive tilgang til strukturering, analyse og eksekvering giver adgang til fordelagtige investeringsmuligheder og bidrager til attraktive afkast.

Særlige investeringer kan eksempelvis være:
  • formidling af lån til bl.a. ejendomsprojekter
  • formidling af investeringer i feeder fonde, bl.a. inden for infrastruktur
  • investeringsløsninger som f.eks. strukturerede obligationer, asset backed securities, mm.
  • noterede såvel som unoterede investeringer

Scope Investments ejere er typisk medinvestorer på Særlige investeringer. Medinvesteringerne har til dato været betydelige og ofte udgjort mere end 5 pct. af det enkelte projekts investerede beløb.

Finanstilsynet har anmodet Scope Investment om at opdele vores forretning på en måde, så investeringsprodukter, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn og kontrol med fondsmæglervirksomhed, drives af Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S. Formidlingen af øvrige investeringer varetages gennem Scope Special Investment ApS. Begge selskaber er 100 pct. ejet af vores finansielle holdingselskab, Scope Investment Holding A/S, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn med finansielle holding-virksomheder. .

Her kan du læse mere om Finanstilsynets tilladelser til Scope Investment.