Vision & værdier

Det er vores vision at optimere vores kunders formueforhold gennem en tæt og nærværende dialog med kunden i centrum.

Muligheden for hele tiden at søge og skabe de mest optimale løsninger for vores kunder er det, der driver os.

Vi vil gerne være kendt som den foretrukne investeringsrådgiver, der:

  • yder kapitalforvaltning med integritet, omtanke og grundighed
  • tilbyder uafhængig, individuel og omkostningsbevidst rådgivning
  • pejler efter den langsigtede relation og formuepleje
I Scope Investment arbejder vi ud fra følgende grundværdier:
Uafhængighed

Vi yder uvildig og personlig investeringsrådgivning og betragter os selv som uafhængige af alle andre interesser end kundernes. Modsat de fleste andre finansielle institutioner er vi ikke bundet af specifikke produktprogrammer, og vores ledelse forestår typisk kunderelationen.

Integritet

Vi lægger vægt på ordentlighed og gennemsigtighed i kapitalforvaltningen. Vores kunder kan regne med, at vi til enhver tid yder vores rådgivning i deres bedste interesse og varetager plejen af deres formue på en etisk forsvarlig måde.

Grundighed

Vi kombinerer erfaring og grundighed med en analytisk og proaktiv tilgang i såvel vores rådgivning som investeringsløsninger. Målet er at sikre vores kunder det bedst mulige afkast kombineret med en høj grad af sikkerhed.

Kompetence

Vi skræddersyer vores rådgivning til den enkelte kundes behov. Med mange års erfaring fra den internationale finansverden har vi kompetencerne til at udvælge og strukturere fordelagtige investeringsmuligheder. Vi udvikler disse projekter til attraktive løsninger, der er andet og mere end standardprodukter.