Etiske retningslinjer

Scope Investment overholder som en selvfølge al relevant lovgivning og arbejder kontinuerligt for at sikre den højest mulige rådgivningsstandard. Det gør vi blandt andet gennem løbende dialog med tilsynsmyndigheden i Danmark, Finanstilsynet, som Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S er underlagt.

Scope Investment efterlever Finanstilsynets “Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder”.

Scope Investment arbejder kontinuerligt for at sikre den højest mulige rådgivningsstandard.

Forretningsgange

I Scope Investment har vi implementeret en række forretningsgange for at sikre, at der på enhver måde rådgives etisk korrekt. Vi sikrer løbende, at vores medarbejdere holdes ajour og efterlever såvel vores adfærdsregler som vores interessent- og kundepolitik.

Kontakt os gerne for yderligere information om vores forretningsgange.

Kapitalforvaltning

VI RÅDGIVER DIG OM KAPITALFORVALTNING   

Særlige investeringer

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde   

Jonas Melchior

CEO & Founder

+45 2921 2402

Jonas Melchior er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har efter 2½ år hos Eversheds Advokataktieselskab arbejdet med kapitalforvaltning igennem en længere årrække, heraf 6 år i Merrill Lynch Bank of America, hvor Jonas de sidste 3 år var salgsdirektør med ansvar for Norden, Belgien og Luxembourg. Før etableringen af Scope Investment har Jonas været administrerende direktør i Accunia Fondsmæglerselskab A/S og bestyrelsesformand for Accunia Oy.