Etiske retningslinjer

Scope Investment arbejder kontinuerligt for at sikre den højest mulige rådgivningsstandard.

Scope Investment overholder som en selvfølge al relevant lovgivning og arbejder kontinuerligt for at sikre den højest mulige rådgivningsstandard. Det gør vi blandt andet gennem løbende dialog med tilsynsmyndigheden i Danmark, Finanstilsynet, som Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S er underlagt.

Scope Investment efterlever Finanstilsynets “Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder”.

Forretningsgange

I Scope Investment har vi implementeret en række forretningsgange for at sikre, at der på enhver måde rådgives etisk korrekt. Vi sikrer løbende, at vores medarbejdere holdes ajour og efterlever såvel vores adfærdsregler som vores interessent- og kundepolitik.

Kontakt os gerne for yderligere information om vores forretningsgange.