Juridisk meddelelse

Denne hjemmeside er udarbejdet af og tilhører Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S, herefter ”Scope Investment”. Alt indhold på hjemmesiden, herunder Scope Investments selskabsnavne og logo, al tekst, billeder, filmklip m.v., tilhører Scope Investment. Uautoriseret brug eller distribution af enhver form for materiale på hjemmesiden kan krænke immaterielle love.

Hjemmesiden eller dele af den må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Scope Investment, angives, gengives, duplikeres, kopieres, overføres, distribueres, gemmes eller på anden måde anvendes til nogen form for kommercielt formål. Ændringer af indholdet på hjemmesiden er forbudt.

Oplysningerne på hjemmesiden er angivet ”som de er”, hvorfor der ikke garanteres for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af den information, tekst, grafik, links m.v., der måtte findes på hjemmesiden.

Oplysningerne skal ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge nogen former for værdipapirer. Oplysningerne skal alene anses som generel information for læseren. Hjemmesidens informationer, mv. skal ikke ses som investeringsrådgivning og skal ikke erstatte modtagerens egen vurdering af informationerne. Scope Investment har efter bedste evne forsøgt at give indholdet på denne hjemmeside et retvisende billede, men påtager sig ikke ansvaret for evt. fejl, mv. Al investering i værdipapirer mv. er behæftet med risiko og kan føre til tab helt eller delvist. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Informationerne på hjemmesiden kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Hverken Scope Investment eller associerede selskaber er ansvarlig for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af indkomst, overskud og indtægter, uanset om disse er direkte, indirekte, strafferetlige eller hændelige.

Endvidere påtager Scope Investment sig ikke ansvar for indhold eller funktionalitet på andre hjemmesider, som ikke drives eller kontrolleres af Scope Investment. Dette gælder uanset, om der linkes til eksterne hjemmesider fra denne hjemmeside.

Scope Investment er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå i forbindelse med adgangen til eller brug af hjemmesiden eller indholdet på siden. Det er brugerens ansvar at træffe foranstaltninger og sikre sig mod computervirus, malware og andre trusler.

Nærværende juridiske meddelelse er omfattet af dansk ret, dog med udelukkelse af lovvalgsregler, der måtte henføre afgørelsen til et andet lands retsregler. Scope Investment vælger frit, hvorvidt en tvist som følge af eller i relation til nærværende juridiske meddelelse, skal afgøres ved de almindelige domstole eller voldgift. Såfremt Scope Investment vælger voldgift, finder reglerne for behandling af sagen ved Copenhagen Arbitration anvendelse

Jonas Melchior

CEO & Founder

+45 2921 2402

Jonas Melchior er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har efter 2½ år hos Eversheds Advokataktieselskab arbejdet med kapitalforvaltning igennem en længere årrække, heraf 6 år i Merrill Lynch Bank of America, hvor Jonas de sidste 3 år var salgsdirektør med ansvar for Norden, Belgien og Luxembourg. Før etableringen af Scope Investment har Jonas været administrerende direktør i Accunia Fondsmæglerselskab A/S og bestyrelsesformand for Accunia Oy.