Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med vores service, produkter eller afgørelser, kan du sende en klage til Scope Investments administrerende direktør, der er selskabets klageansvarlige. Henvendelser kan ske telefonisk på 29 21 24 02 eller per brev til Scope Investments adresse:

Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S
Att.: Jonas Melchior
Nyhavn 63A
1051 København K

Du kan også sende din klage til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, Amaliegade 8B, 2., Postboks 9029, 1022 København K.