Kapitalforvaltning

Tryghed, tillid og kontinuitet er nøgleord i vores forvaltning af kundernes formue.

Tryghed, tillid og kontinuitet er nøgleord

Når vores kunder betror os at forvalte deres formue, er det vores fornemmeste opgave at sikre, at pengene til enhver tid investeres på den rigtige måde. Formålet er at bevare formuen og skabe det bedst mulige afkast – uden at gå på kompromis med risikoen. Vi går som udgangspunkt efter et sikkert og langsigtet afkast på den investerede formue.

Aktiv kapitalforvaltning

Vi tilbyder diskretionær kapitalforvaltning til såvel privatpersoner og familier som professionelle kunder, herunder fonde og institutionelle investorer. I tæt dialog med den enkelte kunde lægger vi en strategi for placering og risikospredning af formuen. Vi påtager os også den aktive styring af porteføljen inden for en nærmere aftalt investeringsramme.

Lave omkostninger

Vi har gennem løbende kontrol, mulighed for at sikre vores kunder en betydelig reduktion af omkostningerne hos kundens depotførende pengeinstitut. Denne optimeringsproces er en vigtig del af formueplejen og er med til at sikre, at vi er prismæssigt konkurrencedygtige.

Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed, herunder kapitalforvaltning.

Fondsmæglerselskabet er underlagt Finanstilsynets løbende kontrol og tilsyn.
Her kan du læse mere om Finanstilsynets tilladelser til Scope Investment.