Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn ​med, at lov om finansiel virksomhed overholdes.

Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S fik den 24. april 2017 Finanstilsynets tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Finanstilsynet fører tilsyn med, at lov om finansiel virksomhed overholdes og udarbejder redegørelser efter inspektion i de enkelte virksomheder. Finanstilsynet bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning og indsamler samt formidler viden om den finansielle sektor.

Finanstilsynet har anmodet Scope Investment om at opdele vores forretning på en måde, så investeringsprodukter, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn og kontrol med fondsmæglervirksomhed (jf. § 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed), drives af Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S.

Formidlingen af øvrige investeringer varetages gennem Scope Special Investment ApS. Både Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S og Scope Special Investment ApS er 100 pct. ejet af vores finansielle holdingselskab, Scope Investment Holding A/S, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn med finansielle holdingvirksomheder (jf. § 1, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed).

Her kan du læse mere om Finanstilsynets tilladelser til Scope Investment:

Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S

Scope Investment Holding A/S

Der er for tiden ingen redegørelser fra Finanstilsynet vedrørende Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S.